Odběratelům plynu nabízíme produkty na základě roční spotřeby plynu a zařazení do příslušné kategorie odběru:


kategorie Domácnost MO - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn sloužící k uspokojování její osobní spotřeby

kategorie Maloodběratel MOP - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely a právnická osoba s ročním odběrem do 630 000 kWh

kategorie Střední odběratel SO - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely a právnická osoba s ročním odběrem od 630 000 kWh do 4 200 000 kWh

kategorie Velkoodběratel VO - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely a právnická osoba s ročním odběrem nad 4 200 000 kWh

Ceny pro odběratele ze segmentu MO a MOP Vám rádi zašleme na základě Vašeho vyžádání.

Ceny pro odběratele ze segmentu SO a VO generujeme individuálně, a to na základě specifik odběratelského chování, tzn. denního diagramu odběru a měsíční rezervované kapacity.


V případě Vašeho zájmu o cenovou nabídku nás kontaktujte.