Orgány společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ohledem na strukturu vlastníků společnosti, působnost valné hromady vykonává jediný společník

Jednatel společnosti TAURON Czech Energy je Witold Rafal Olech a prokurista společnosti Ing. Radim Fiala, PhD. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.  

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.


Složení dozorčí rady:

Předseda dozorčí rady - Rafał Soja  Místopředseda dozorčí rady - Maria Materla Tajemník dozorčí rady - Roland Makieła