Orgány společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ohledem na strukturu vlastníků společnosti, působnost valné hromady vykonává jediný společník

Jednatelé společnosti TAURON Czech Energy jsou Ing. Radim Fiala, PhD. a Piotr Gołębiowski, MBA MSc. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.   

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.


Složení dozorčí rady:

Předseda dozorčí rady - Marek Wadowski  Místopředseda dozorčí rady - Rafał Soja Sekretář dozorčí rady – Roland Makieła Člen dozorčí rady – Marta Malec-Lech
Místopředseda dozorčí rady - Michał Koszałka