Orgány společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ohledem na strukturu vlastníků společnosti, působnost valné hromady vykonává jediný společník.

Jednatel společnosti TAURON Czech Energy je Ing. Radim Fiala, PhD. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.  

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Složení dozorčí rady:

Předseda dozorčí rady – Piotr Gołębiowski Místopředsedkyně dozorčí rady – Karolina Szałas Tajemník dozorčí rady – Paulina Ciosk