Jsme blízko přírodě, lidem a událostem podstatným pro společnost

Víte to?

 Polská energetika staví na uhlí,  které je dostupným nerostem garantujícím energetické zabezpečení země.

Zvědavost

Uhelná energetika je dnes více ekologická díky moderním technologiím snižujícím emise CO2.

EU svou energetickou vyhláškou zavazuje ke snižování emisí CO2 o 20 procent do roku 2020, proto je ve skupině TAURON ochrana životního prostředí prioritou.

Díky novým investicím se značně snížilo množství popílku, síry z elektráren a elektrotepláren. Spalujeme čím dál více ekologické biomasy. Skupina Tauron se dívá stále kupředu. Přemýšlí o stavbě kogenerační elektrárny a také o výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Plánuje výstavbu větrných polí a také rozvoj a modernizaci vodních elektráren.