Nejčastější otázky

Vážení návštěvníci,
zde naleznete výběr nejčastěji kladených dotazů týkajících se problematiky a okolností změny dodavatele energie. Pokud jste mezi odpověďmi nenalezli odpověď na Vaši konkrétní otázku, můžete nám ji poslat prostřednictvím formuláře na konci stránky a my Vám do 24 h odpovíme.
  • Od 1.1.2006 si každý spotřebitel může vybrat svého dodavatele, ktery je pro něj nejvýhodnější. Správnou volbou dodavatele lze ušetřit na platbách za elektřinu i plyn.

  • Nebude a ani nesmí. Právo na výběr dodavatele elektřiny a plynu je nárok vyplývající ze zákona a v současnosti je naprosto běžné, že odběratelé mění svého dodavatele elektřiny a plynu. V roce 2010 se tak rozhodlo 248.000 odběratelů.

  • Změnou dodavatele se podmínky distribuce (dodání) do odběrného místa nemění, jejich úroveň je státem regulovaná a je pod dohledem Energetického regulačního úřadu. Jinak řečeno vše zůstane na svém místě, na výši Vašeho odběru elektřiny se nezmění nic, pokud Vy sami nebudete chtít. Budete pouze dostávat nové „nižší" faktury od společnosti TAURON Czech Energy namísto faktur od Vašeho současného dodavatele.

  • Změnu dodavatele pro Vás zajistí společnost TAURON Czech Energy v rámci své režie, neplatíte žádné poplatky za aktivaci, připojení ani za zajištění ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem. Je však možné, že vypovězení smlouvy se stávajícím dodavatelem může být spojeno s nějakými poplatky, proto si prosím pečlivě pročtěte svou stávající smlouvu na dodávky elektřiny a plynu.

  • Samotný proces změny dodavatele je jednoduchý administrativní proces a trvá cca 2 až 3 týdny v závislosti na velikosti odběru a charakteru odběrného místa. Celková délka procesu změny dodavatele se však odvíjí od délky výpovědní lhůty Vašeho současného dodavatele. Tato délka bývá rozdílná, nejčastějším standardem je tříměsíční výpovědní lhůta, existují však i 4měsíční nebo půlroční výpovědní lhůty. Délku výpovědní lhůty můžete nalézt ve Vaší stávající smlouvě nebo v platných obchodních podmínkách Vašeho současného dodavatele. Smlouvy na dobu určitou výpovědní lhůtu zpravidla neobsahují a nelze je vypovědět.

  • Tak jako doposud, změnu dodavatele z hlediska běžného provozu vůbec nepoznáte, neboť veškerá zařízení (dráty, elektroměry, transformátory a jiná zařízení) patří provozovateli místní distribuční soustavy, jenž má zákonnou povinnost zajistit přepravu naší elektřiny a plynu do Vašich odběrných míst.

  • Uzavíráte s námi Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu, kdy na základě Vaší plné moci zajišťujeme veškeré úkony spojené se změnou dodavatele, s dodávkou silové elektřiny a s distribucí. Budete tedy dostávat jednu fakturu jako doposud, zahrnující položky za distribuci a silovou elektřinu.

  • Zúčtování dodávek je uskutečňováno v pravidelných intervalech stanovených prováděcími vyhláškami Energetického zákona. Pokud je u Vás klasický elektroměr neprůběhového měření, pak budete dostávat vyúčtování jako doposud v pravidelných ročních intervalech. Jste-li vybaveni elektroměrem s průběhovým měřením, budete od nás dostávat faktury za každý měsíc. V obou případech nám budete platit zálohové platby, které Vám vždy ve vystavené faktuře zúčtujeme.

  • Údaje o Vaší spotřebě budeme dostávat od místně příslušného distributora (zpravidla ČEZ, PRE nebo EON) prostřednictvím CDS (Centrálního Datového Skladu) provozovaným Operátorem trhu, společností OTE a.s. Jestliže byl Váš elektroměr nepřístupný pro odečet, můžete nám zaslat samoodečet elektroměru vyplněním elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách naší společnosti.

  • Dojde-li k přerušení dodávek elektřiny nebo plynu, a to ať z důvodů poruchy zařízení nebo zásahu vyšší moci - živelné pohromy, budete se nadále obracet na distributora stejně, jako doposud (ČEZ 840 850 860, EON 800 225 577, PRE 224 915 151) nebo Vám je ochotně zprostředkuje i naše společnost.