ČEPS očekává pokračující růst spotřeby elektřiny

15.06.2018
ČIANEWS
(ČIA) Společnost ČEPS očekává po období stagnace v letech 2010 až 2014 pokračující růst spotřeby elektřiny a s tím spojený nárůst hodnot zatížení české elektrizační sítě. V únoru 2018 společnost evidovala historický rekord, kdy hodnota zatížení činila 11 946 MW. Výsledek překonal dosavadní maximum o téměř 180 MW, což odpovídá jednomu bloku uhelné elektrárny, např. Tušimice II. Výhledové scénáře ČEPS zohledňují rozvoj elektromobility, využití tepelných čerpadel i nárůst vybavenosti českých domácností klimatizací a elektrickými spotřebiči.