Komora OZE nesouhlasí s novelou zákona o podporovaných zdrojích

12.12.2016
ČIANEWS
Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) kritizuje návrh novely zákona o podporovaných zdrojích. Dle komory povede ke zvýšení ceny elektřiny kvůli dotacím do spalování fosilních paliv, odpadu ve spalovnách a do výroby elektřiny v nových jaderných reaktorech. Komora navrhuje zastavit dotace kombinované výroby elektřiny a tepla KVET, zastavit dotace spalování důlního plynu a odpadů ve spalovnách. Dále chce rozvíjet OZE a pokračovat v solární dani na úrovni 5 resp. 10 % pro fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v r. 2009 a 2010. Návrh komory má přinést do roku 2039 úspory 3,8 mld Kč a elektřina by měla zlevnit.