ERÚ: ACER a CEER představily zprávu o sledování energetických trhů

15.11.2016
ČIANEWS
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a Rada evropských energetických regulátorů (CEER) představily 9. listopadu 2016 v sídle CEER v Bruselu 5. zprávu o sledování energetických trhů. Zpráva se skládá z hlavní části a čtyř tematických kapitol: maloobchodní trhy, posílení ochrany spotřebitele, velkoobchodní trhy s plynem a velkoobchodní trhy s elektřinou. Informoval o tom Energetický regulační úřad (ERÚ).