Jen 2 kroky k úsporám

Více informací ke změně dodavatele elektřiny nebo plynu

1. krok

Rozhodnete se pro změnu dodavatele elektrické energie nebo plynu.

2. krok

Kontaktujte nás a my vyřídíme vše za Vás.

Volejte

+420 552 302 530

Více informací ke změně dodavatele elektřiny nebo plynu
V případě změny dodavatele elektřiny či plynu nebudou prováděny žádné technické změny.
Vše zůstává tak, jak má zákazník nyní u současného dodavatele, a to bez přerušení dodávky.
Elektrické vedení a elektroměr, stejně jako plynovod a plynoměr, zůstávají v majetku místně příslušného provozovatele distribuční soustavy, který ze zákona poskytuje regulované služby všem dodavatelům elektřiny nebo plynu za stejných podmínek.

Kroky vedoucí ke změně dodavatele elektřiny nebo plynu:
uzavření nové Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny nebo zemního plynu  ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny nebo zemního plynu  odsouhlasení stavu elektroměru nebo plynoměru zákazníkem a stávajícím i novým dodavatelem ke dni účinnosti nové smlouvy  uzavření smlouvy o připojení s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy

Starosti se změnou dodavatele nechte nám!
V případě, že nás k tomu zplnomocníte a poskytnete nám potřebné podklady, vše vyřídíme za Vás.
Ukončíme smlouvu se současným dodavatelem a zařídíme veškeré povinnosti spojené se změnou dodavatele u příslušného provozovatele distribuční soustavy a Operátora trhu.