Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Orgány společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti  s ohledem na strukturu vlastníků společnosti, působnost valné hromady vykonává jediný společník.

Jednatelé společnosti TAURON Czech Energy jsou Ing. Radim Fiala, PhD. a Piotr Gołębiowski, MBA MSc. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně.
 
Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.  
 
 
 
 

Složení dozorčí rady:  

                        
  • Předseda dozorčí rady -  Marek Wadowski
  • Místopředseda dozorčí rady -  Rafał Soja 
  • Sekretář dozorčí rady –  Roland Makieła
  • Člen dozorčí rady –  Marta Malec-Lech 
  • Místopředseda dozorčí rady - Mich Koszałka