Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Orgány společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti  s ohledem na strukturu vlastníků společnosti, působnost valné hromady vykonává jediný společník.

Jednatel společnosti TAURON Czech Energy je Ing. Radim Fiala, PhD. Jednatel jedná jménem společnosti samostaně.
 
Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.  
 
 
 
 

Složení dozorčí rady:  

                        
  • Předseda dozorčí rady - pan Marek Wadowski
  • Místopředseda dozorčí rady - pan Rafał Soja 
  • Sekretář dozorčí rady – Roland Makieła
  • Člen dozorčí rady – Marta Malec-Lech