Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

TAURON Czech Energy s.r.o.

Skupina TAURON je významným hráčem na energetickém trhu také ve střední a východní Evropě. Její první dceřiná společnost, TAURON Czech Energy, s. r. o., působí primárně jako dodavatel elektřiny a plynu firmám v České republice.

TAURON Czech Energy s.r.o. má zajištěny veškeré věcné, formální i právní náležitosti pro obchod s elektřinou, je zaregistrována u operátora trhu s elektřinou, společnosti OTE a.s., jako subjekt zúčtování s vlastní odpovědností za odchylku.

TAURON Czech Energy s.r.o. se přihlásil hned mezi prvními k dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích, který na začátku července 2012 vydal Energetický regulační úřad. Dodržování etických zásad a všech povinností v obchodování vždy bylo a je firemní devizou, proto se zásadami formulovanými v kodexu se TAURON plně ztotožňuje. Iniciativu ERÚ uvítal a neváhal se k ní připojit.

TAURON Czech Energy s.r.o. disponuje kvalifikovanými pracovníky pro obchod na komoditních burzách, ostatních dostupných trzích a systémech přes-hraničního obchodování. Je vybavena odpovídajícím technologickým zázemím, standardizovanými postupy a systémem řízení rizik.

 
Složení dozorčí rady:
 
  • Předseda dozorčí rady -  Marek Wadowski
  • Místopředseda dozorčí rady -  Rafał Soja
  • Sekretář dozorčí rady – Roland Makieła
  • Člen dozorčí rady – Marta Malec-Lech
  • Místopředseda dozorčí rady - Mich Koszałka