Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
 

O TAURONu

TAURON Czech Energy s.r.o.  má zajištěny veškeré věcné, formální i právní náležitosti pro obchod s elektřinou, je zaregistrována u operátora trhu s elektřinou, společnosti OTE a.s., jako subjekt zúčtování s vlastní odpovědností za odchylku. 
 
 
 
 
 

 Spotřebitelské spory týkající se smluv o dodávkách elektřiny a plynu i smluv o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu jsou mimosoudně řešeny Energetickým regulačním úřadem (www.eru.cz).

 

Aktuality