Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
 

O TAURONu

TAURON Czech Energy s.r.o.  má zajištěny veškeré věcné, formální i právní náležitosti pro obchod s elektřinou, je zaregistrována u operátora trhu s elektřinou, společnosti OTE a.s., jako subjekt zúčtování s vlastní odpovědností za odchylku. 

Aktuality