Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Základní informace

 

V ČR již proběhla celková liberalizace trhu s elektřinou a plynem, tzn., že všichni koneční odběratelé si mohou zvolit svého dodavatele elektrické energie a plynu.

Co je třeba udělat pro změnu dodavatele elektřiny? 

 
Stačí nás kontaktovat  a my veškerou agendu spojenou s procesem změny dodavatele elektrické energie zpracujeme za Vás.
 
Cena elektřiny/plynu je rozdělena na dvě položky:
 
  • Silová elektřina/komodita plyn - je předmětem obchodní soutěže a cena je pro každé odběrné místo individuální.
  • Distribuce – zahrnuje „přepravu” elektřiny/plynu až do odběrného místa. Cena za distribuci je plně regulována Energetickým regulačním úřadem.
Smluvní vztahy:

Zákazník může zvolit jednu ze dvou variant smluvních vztahů:

  • Smluvní vztah pouze na dodávku silové elektřiny/plynu, kdy je uzavírán smluvní vztah na dodávku elektřiny/plynu  se společností TAURON Czech Energy s.r.o. a druhý smluvní vztah na poskytnutí distribuce si zákazník uzavírá sám s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy.
  • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu zahrnuje dodávku jak silové elektřiny/plynu, tak distribuce.

Cenové kalkulace:


Cenové nabídky jsou zpracovávány individuálně na základě reálné odběrové křivky odběrného místa nebo potřeb zákazníka.
 
Podmínky a ceny dodávek plynu a elektřiny pro domácnosti a podnikající fyzické osoby s roční spotřebou do 630 MWh podléhají individuální dohodě s každým zákazníkem.