Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Podklady potřebné pro zpracování nabídky

Elektřina

 • předpokládané období dodávky

 • u průběhového měření hodinový diagram za předchozích 12 měsíců ve formátu Excel, tj. 8760 hodnot

 • u neprůběhového měření stávající hodnoty jističe, distribuční tarif a velikost ročního odběru

 • komentář k předpokládaným změnám odběru pro následující období – navýšení, snížení, v % nebo hodnotách, od jakého data, plánované nové provozy, odstávky apod.

 • informace, zda budou dodávky realizovány přímo nebo prostřednictvím lokální distribuční společnosti (místní energetiky) a které?

 • zájem o smlouvu na dodávku elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách?

 • Vaše představa o způsobu financování (placení záloh)

Plyn

 
 • předpokládané období dodávky

 • roční spotřeba

 • u velkoodběru denní diagram za předchozích 12 měsíců ve formátu Excel, tj. 365 hodnot.

 • u maloodběru charakter odběru (vaření, ohřev vody, topení…)

 • komentář k předpokládaným změnám odběru pro následující období – navýšení, snížení, v % nebo hodnotách, od jakého data, plánované nové provozy, odstávky apod.

 • budou dodávky realizovány přímo nebo prostřednictvím lokální distribuční společnosti (místní energetiky) a které?

 • zájem o smlouvu na dodávku plynu nebo smlouvu o sdružených službách?

 
Podklady se svým požadavkem na zpracování nabídky můžete odeslat na adresu: info@tauronenergy.cz.