Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Pro veřejné instituce

Od 1.1.2006 proběhla v ČR celková liberalizace trhu s elektřinou, což znamená, že všichni odběratelé, bez ohledu na to, zda jsou připojeni na napěťové úrovni velmi vysokého napětí(VVN), vysokého napětí(VN) či nízkého napětí(NN), si mohou sami zvolit svého dodavatele elektrické energie.

Mezi tuto skupinu zákazníků, kteří jsou k tomuto kroku oprávněni, patří mimo jiné i vládní úřady, územní samosprávné celky a další subjekty, které patří do veřejného sektoru, ti jsou navíc současně povinni provádět výběrová řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

TAURON Czech Energy s.r.o. je držitelem osvědčení kvalifikovaného dodavatele, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s platnou licencí pro obchod s elektřinou a registrovaným subjektem zúčtování s vlastní odpovědností za odchylku. Což znamená, že má složeno odpovídající finanční zajištění u operátora trhu s elektřinou OTE, a.s.

Co mohu udělat pro změnu dodavatele elektřiny?

Stačí nás kontaktovat a my veškerou agendu spojenou s procesem změny dodavatele elektrické energie zpracujeme za Vás.

Dodávka elektrické energie je rozdělena na dvě části: ´

Silová část je předmětem obchodní soutěže a cena je pro každé odběrné místo(OPM) individuální.

Distribuční část - distribuce elektrické energie – jedná se o dopravu a přepravu elektřiny až do odběrného místa zákazníka (OPM). Cena za distribuci je plně regulována Energetickým regulačním úřadem.

Smluvní vztahy:
Zákazník si může zvolit jednu ze dvou variant smluvních vztahů:

Smluvní vztah pouze na dodávku silové elektřiny - tento smluvní vztah se vztahuje pouze na dodávku elektřiny se společností TAURON Czech Energy, kdy je třeba uzavřít druhý smluvní vztah a to na poskytnutí distribuce s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy, tento druhý smluvní vztah si zákazník uzavírá sám.

Sdružená smlouva - jedná se o tzv. smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, kde je zahrnuta jak dodávka silové elektřiny, tak i distribuce.

Cenové kalkulace jsou vypracovávány individuálně na základě reálné odběrové křivky odběrného místa nebo potřeb zákazníka.