Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Základní informace

Od 1.1.2006 proběhla v ČR celková liberalizace trhu s elektřinou, což znamená, že všichni koneční odběratelé napájení si mohou sami zvolit svého dodavatele elektrické energie.

Společnost TAURON CZECH ENERGY je 100% dceřinou společností TAURON Polska Energia S.A. Díky silnému zázemí a jedinečnému know-how naši mateřské společnosti jsme schopni nabídnout elektrickou energii nejen v České republice, ale také v Polsku a na území Slovenska a to za sjednocených obchodních, cenových a měnových podmínek pro Vaše odběrná místa. Díky disponibilitě vlastních zdrojů, velikosti a rozložení portfolia nákupu elektřiny na více trzích Vám můžeme nabídnout partnerství a vysoce konkurenceschopné ceny nepodléhající lokálním změnám. Jsme držitelem osvědčení kvalifikovaného dodavatele vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Co mohu udělat pro změnu dodavatele elektřiny?

Volejte či pište na uvedený kontakt a my veškerou agendu spojenou s procesem změny dodavatele elektrické energie, zpracujeme za Vás.

Dodávka elektrické energie je rozdělena na dvě části:

Silová část - je předmětem obchodní soutěže a cena je pro každé odběrné místo (OPM) individuální.

Distribuční část - distribuce elektrické energie – jedná se o dopravu a přepravu elektřiny až do odběrného místa zákazníka (OPM). Cena za distribuci je plně regulována Energetickým regulačním úřadem.

Smluvní vztahy:
Zákazník si může zvolit jednu ze dvou variant smluvních vztahů:

Smluvní vztah pouze na dodávku silové elektřiny - tento smluvní vztah se vztahuje pouze na dodávku elektřiny se společností TAURON Czech Energy, kdy je třeba uzavřít druhý smluvní vztah a to na poskytnutí distribuce s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy, tento druhý smluvní vztah si zákazník uzavírá sám.

Sdružená smlouva - jedná se o tzv. smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, kde je zahrnuta jak dodávka silové elektřiny, tak i distribuce.

Cenové kalkulace jsou vypracovávány individuálně na základě reálné odběrové křivky odběrného místa nebo potřeb zákazníka